தயாரிப்புகள்

  • PVC Electrical insulation tape

    பி.வி.சி மின் காப்பு நாடா

    பல்வேறு எதிர்ப்பு பகுதிகளின் காப்புக்கு ஏற்றது. கம்பி கூட்டு முறுக்கு, காப்பு சேதம் சரிசெய்தல், பல்வேறு மோட்டார்கள் மற்றும் மின்மாற்றிகள், மோட்டார்கள், மின்தேக்கிகள், மின்னழுத்த கட்டுப்பாட்டாளர்கள் போன்ற மின்னணு பாகங்களின் காப்பு பாதுகாப்பு. தொழில்துறை செயல்பாட்டில் தொகுத்தல், சரிசெய்தல், ஒன்றுடன் ஒன்று, பழுது பார்த்தல், சீல் செய்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல் ஆகியவற்றிற்கும் இதைப் பயன்படுத்தலாம்.

  • Insulation tape

    காப்பு நாடா

    மின் நாடாவின் முழு பெயர் பி.வி.சி மின் காப்பு பிசின் நாடா, இது நல்ல காப்பு அழுத்தம் எதிர்ப்பு, சுடர் குறைப்பு, வானிலை எதிர்ப்பு மற்றும் பிற பண்புகள், கம்பி இணைப்பு, மின் காப்பு பாதுகாப்பு மற்றும் பிற பண்புகளுக்கு ஏற்றது.