தயாரிப்புகள்

  • Hot melt Glue sticks

    சூடான உருக ஒட்டு குச்சிகள்

    சூடான உருகும் பசை குச்சி என்பது வெள்ளை ஒளிபுகா (வலுவான வகை), நச்சுத்தன்மையற்றது, செயல்பட எளிதானது, தொடர்ச்சியான பயன்பாட்டில் கார்பனேற்றம் இல்லை. இது விரைவான ஒட்டுதல், அதிக வலிமை, வயதான எதிர்ப்பு, நச்சுத்தன்மை இல்லாதது, நல்ல வெப்ப நிலைத்தன்மை மற்றும் திரைப்பட கடினத்தன்மை ஆகியவற்றின் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. வடிவம் தடி மற்றும் சிறுமணி.